Taller

Llengua divertida

Llengua divertida

Selecciona un dia

Març 2022
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
09:30
Servei Lingüístic

Servei Lingüístic

Dies

Dies: 12 març - 9 abril

Hores

Hora: 9.30 h - 12.30 h

Durada

Durada: 5 sessions de 3 hores

Lloc

Lloc: Molí d'en Beió

Mobilitat Ruduïda

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

"Llengua divertida” és un taller de 15 hores que utilitza dinàmiques teatrals per aprendre català de forma lúdica.
  • Si no t'atreveixes a parlar català, aquest taller t'ajudarà a llevar-te la vergonya.
  • Si ets catalanoparlant, amb aquest taller aprendràs dinàmiques teatrals d'expressió oral.

Durada: 5 sessions, de 12 de març a 9 d'abril
Horari: dissabtes de 9.30 h a 12.30 h 
Lloc: molí d'en Beió (passeig del Ferrocarril, 79, Manacor)
Edat: a partir de 16 anys

Programa
- 12 de març: “El meu nom és...” Preparam presentacions personals.
- 19 de març: “Uep! Com anam?” Utilitzam llenguatge quotidià.
- 26 de març: “El que m'agrada és...” Ens donam a conèixer.
- 2 d'abril: “Això és seriós.” Solucionam problemes.
- 9 d'abril: “Idò!” Comença el viatge per les nostres illes.

Cada participant rebrà un quadern de treball en el qual trobarà il·lustracions i vocabulari per fer servir a cada sessió. A més, hi trobarà un espai propi per a escriure-hi anotacions que vulgui.

L'objectiu és promoure un espai de socialització en català entre persones que no fan ús de la nostra llengua i persones catalanoparlants, de tal manera que els primers se sentin segurs i se’ls desperti la voluntat d'integrar-se lingüísticament i culturalment.