Conferència

Ciutats contemporànies. Projectes urbans dels segles XX i XXI

Ciutats contemporànies. Projectes urbans dels segles XX i XXI
Novembre 2022
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Centre Universitari de Manacor

Centre Universitari de Manacor

Dies

Dies: 08, 15, 22 i 29 de novembre, 13 i 20 de desembre

Hores

Hora: 17.30 h

Durada

Durada: 2 h

Lloc

Lloc: Centre Universitari de Manacor

Mobilitat Ruduïda

Accessible per a persones amb mobilitat reduïda

La concentració cada vegada més elevada de la població mundial a les ciutats fa dels teixits urbans un element a tenir en compte dins el debat sobre el futur del planeta. La situació actual és el resultat d’un seguit de canvis històrics, socials, sanitaris i artístics que han marcat la pràctica arquitectònica i que els urbanistes han reflectit a la planificació urbana al llarg del segle XX fins als nostres dies. Aquest curs pretén introduir l’alumnat a les principals fites de l’urbanisme contemporani des d’una aproximació historicoartística que s’inicia a finals del segle XIX i que enllaça amb el present.

Des de l’Oficina de Programes Universitaris de la UOM ens hem marcat com a objectiu per aquest curs 2022-2023 oferir una proposta formativa nomenada UOMConnecta. Tenim per objectiu apropar la docència de la UOM no sols als habitants de Palma, sinó també als de la part forana.

Els cursos del programa UOMConnecta són presencials pels alumnes. De manera simultània i sincrònica, la docència s’impartirà en els següents punts:
-Calvià: Aula polivalent. CEIP Son Caliu. c/ Saragossa, 4.
-Inca: Museu del Calçat i de la Indústria. Av. General Luque, 223.
-Manacor: Centre Universitari de Manacor, c/ del pare Andreu Fernàndez, 12.
-Palma: Edifici Sa Riera. c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2. Aula 12, primer pis.

Cada curs del programa UOMConnecta té sis sessions de dues hores de duració cadascuna. Els/Les alumnes poden triar en quin dels punts anteriors es matriculen i assisteixen. En cada sessió, l’alumne/a haurà d’anar al punt triat, però serà el professorat qui es desplaçarà als diferents llocs: així tothom tindrà la docència el mateix dia i horari, encara que uns dies el professor estarà físicament a l’aula i altres rebreu la docència per videoconferència en directe. D’aquesta manera, els alumnes inscrits hauran d’assistir presencialment a cada sessió als punts anteriorment indicats.

Professora:
Dra. María Sebastián

Contingut:
1. L’alliberament de la ciutat
2. Europa convulsa
3. Altres latituds
4. Teixits de vacances
5. Replantejaments

Matrícula:
S'ha d'emplenar el full de matrícula, fer el pagament que s'hi indica i presentar el justificant del pagament i el full de matrícula al Centre Universitari de Manacor.

Abans d’entregar el full d’inscripció adjunt als punts indicats de cada municipi, cal realitzar un ingrés de 40 € al compte bancari de CaixaBank ES25-2100-8634-2802-0002-6285.


cartell.jpg 188.4 KB