Festes

Festes

Població

Població: Manacor

Adreça

Adreça: Plaça del Convent, s/n.

Horari

Horari: De 9 a 14 h

Telèfon

Telèfon: 971 84 91 00 ext. 3007

Email

Email: festes@manacor.org

 El departament de Festes té la funció d'organitzar els actes tradicionals, així com els novedosos que sorgeixen per iniciativa propia o dels ciutadans. Coordina els serveis necessaris per l'èxit de les festes, com Brigada, Policia Local i altres com la col·laboració de patronats, entitats ciutadanes i d'aquelles persones que de forma voluntària i altruista ajuden a organitzar actes festius. De tot això feim que any darrera any les festes tradicionals millorin en qualitat. 
Festes